Skip to content

In het schooljaar 2018 / 2019 zitten twee ouders en twee leerkrachten in de MR.

ouders

dhr. van Tienhoven
mevr. Filius

leerkrachten

juf Tessa
juf Harriet

Zij denken mee met de directie over het schoolbeleid. Hieronder valt bijvoorbeeld het schoolplan, de vakantieregeling, de begroting en het personeelsbeleid. De MR heeft op sommige punten adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht. Er zijn dit jaar 6 MR vergaderingen gepland.

De MR werkt met een jaarplan en een jaarverslag. Deze beide documenten kunt u hier terugvinden. Ook kunt u de MR mailen als u iets wilt vragen of weten. Het emailadres is:

mr-pms@kindenonderwijsrotterdam.nl

Back To Top