Ouders dragen
hun steentje bij.

Talentontwikkeling
Spectrumgroep

Bevlogen, belonend
en betrokken

Lekker Fit!
school

Modern en
innovatief onderwijs

Zakia Charbouch
Schoolmaatschappelijk werker

Telefoonnummer: 06 41 24 35 28
Email: zcharbouch@solnetwerk.nl

Aanwezig op donderdag