Skip to content

De Leerlingenraad

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.
Aan het begin van het schooljaar zijn de jaarlijkse verkiezingen gehouden in alle bovenbouwgroepen. Daarbij zijn de vertegenwoordigers gekozen, die hun klas vertegenwoordigen tijdens de leerlingenraadbijeenkomsten. Inmiddels is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gesproken over de kwaliteit van de lessen, de Gouden Margrietregels, de inrichting van de speelplaats en leuke acties, waarover we nog niks gaan verklappen.

Voor schooljaar 2022-2023 zijn de volgende leerlingen als vertegenwoordiger voor de leerlingenraad gekozen:

vanuit groep 5: Skylar
vanuit groep 6: Kaylainy
vanuit groep 7: Ceren
vanuit groep 8: Yaell

Back To Top