Ouders dragen
hun steentje bij.

Talentontwikkeling
Spectrumgroep

Bevlogen, belonend
en betrokken

Lekker Fit!
school

Modern en
innovatief onderwijs

De Leerlingenraad

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.
Aan het begin van het schooljaar zijn de jaarlijkse verkiezingen gehouden in alle bovenbouwgroepen. Daarbij zijn de vertegenwoordigers gekozen, die hun klas vertegenwoordigen tijdens de leerlingenraadbijeenkomsten. Inmiddels is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gesproken over de kwaliteit van de lessen, de Gouden Margrietregels, de inrichting van de speelplaats en leuke acties, waarover we nog niks gaan verklappen.

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de volgende leerlingen als vertegenwoordiger voor de leerlingenraad gekozen:

vanuit groep 5: Justin
vanuit groep 6: Charlotte
vanuit groep 7: Dounya spectrumgroep: Manoah
vanuit groep 8: Jerayno
vanuit groep 8: Timo