Skip to content

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  2. Pesten geeft verdriet dus dat doen wij niet.
  3. Bij een vervelende actie of daad vraag je de juf om meester om raad.
  4. Al hebben we in leren soms geen zin, we zetten ons toch altijd in.
  5. We zullen goed voor onze spullen zorgen dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
  6. De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien voelen op de Prinses Margrietschool. Om een fijne sfeer op school te krijgen hebben we samen met de leerlingenraad de zes Gouden Margrietregels opgesteld. Op een centrale plek in de gang en in iedere klas hangen de regels. Alle kinderen op school weten zo welk gedrag er van hen verwacht wordt. We hebben ook een schoollied gemaakt. Dit lied zingen we regelmatig met de kinderen. We vragen iedereen die bij onze school betrokken is zich aan deze regels te houden.

Back To Top