Skip to content

Identiteit

De Prinses Margrietschool is een eigentijdse christelijke ontmoetingsschool. Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. We gebruiken de Bijbel als uitgangspunt voor ons denken en handelen. We vieren de christelijke feestdagen, vertellen verhalen uit de Bijbel, we zingen en bidden. We gaan er van uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd. En we hebben respect voor elkaar geloofsovertuigingen. We laten we de kinderen ook kennismaken met andere wereldreligies en we leren hun hier respectvol mee om te gaan en te zoeken naar overeenkomsten en saamhorigheid.

Visie

We werken met een team jonge en enthousiaste docenten die hun best doen het beste uit elke leerling te halen. Orde en regelmaat zijn belangrijk op onze school. Die zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor alle kinderen. Plezier maken met elkaar hoort er ook bij. Dat lukt alleen als je elkaar respecteert. We letten er goed op dat kinderen niet gediscrimineerd of gepest worden.

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen in een duidelijke en gestructureerde omgeving onderwijs geven. Door onze Gouden Margrietregels ontstaat er rust binnen de school, waardoor we veel aandacht kunnen besteden aan de brede ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat de kinderen aan hun talenten kunnen werken. Er is extra aandacht voor de basisvaardigheden zoals de Nederlandse taal en rekenen. Met ons onderwijs bieden we onze leerlingen kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen. Wij willen met ons onderwijs HET verschil maken voor iedere leerling.

Back To Top