Skip to content

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers die betrokken zijn bij schoolactiviteiten, verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiƫle schade, zoals een kapotte bril of bijvoorbeeld een kapotte fiets, valt niet onder de dekking.

Back To Top