Beste ouder/verzorger,

Ieder schooljaar werken wij met een ouderpanel. We vragen uit elke klas een ouder die klassenouder van de groep wordt. Deze ouder is bij activiteiten de contactpersoon voor alle ouders. 6x per jaar komt het ouderpanel samen met de directie van de school en wisslen we gedachten uit over allerlei schoolzaken.

In de schoolapp vindt u meer informatie.

Iets voor u? Meldt u aan bij de leerkracht van de groep van uw kind of bij de directie van de school.

Comments are closed.