Contact

Contact

Prinses Margrietschool Spaanseweg 40 3028 HW Rotterdam 010 - 437 18 00 info@prinses-margrietschool.nl   Peuterspeelzaal Het Margrietje 1 en 2 Spaanse weg 38 3028 HW Rotterdam Telefoon: 010-2624793   Kindercentrum Amalia BSO Spaanse w...

Lees verder

Download de app

Download de app

Alle informatie op deze website kunt u ook terug vinden in onze app.Ga naar de playstore - appstore - e.d.Zoek: Prinses Margrietschool Klik op het plaatje met het kroontje.App downloaden en installeren op uw telefoon.Meldt u zich direct aan voor de juist...

Lees verder

Ziekmelden

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek?Bel dan tussen 08.00 en 08.25 uur naar: 010 - 437 18 00

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

  Groep 1 t/m 8 Maandag: 08.30 - 15.30 uur Dinsdag: 08.30 - 15.30 uur Woensdag: 08.30 - 12.30 uur Donderdag: 08.30 - 15.30 uur Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur   X...

Lees verder

De gouden margrietregels

De gouden margrietregels

 De gouden margrietregels 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2. Pesten geeft verdriet dus dat doen wij niet. 3. Bij een vervelende actie of daad vraag je de juf om meester om raad. 4. Al hebben we in leren soms geen zin, we zetten ons ...

Lees verder

De Prinses Margrietschool

De Prinses Margrietschool

  De Prinses Margrietschool is een eigentijdse, christelijke school. Een school waar we respect hebben voor elkaars geloofsovertuigingen. We werken met een team jonge en enthousiaste docenten die hun best doen het beste uit elke leerling te halen. O...

Lees verder

Sterke punten van de Margrietschool

Sterke punten van de Margrietschool

Sterke punten van de Prinses Margrietschool • We hebben duidelijke regels voor iedereen • We zijn een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht • We werken met een betrokken en enthousiast team • We gebruiken moderne methoden...

Lees verder

Christelijke identiteit

Christelijke identiteit

  De Prinses Margrietschool is een christelijke ontmoetingsschool. Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. Als uitgangspunt voor ons denken en handelen gebruiken we de Bijbel.We vieren de christelijk...

Lees verder

Visie van de school

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen in een duidelijke en gestructureerde omgeving onderwijs geven. Door onze Gouden Margrietregels ontstaat er rust binnen de school, waardoor we veel aandacht kunnen besteden aan de brede ontwikkeling. We vind...

Lees verder

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kanse...

Lees verder

Voorschool en groep 0

Voorschool en groep 0

Sinds schooljaar 2003-2004 is de Prinses Margrietschool een zogenaamde ‘voorschool’. In de voorschool staan de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen vanaf 2,5 jaar centraal. In de ‘voorschool’ we...

Lees verder

Leerlingenraad

Leerlingenraad

De Leerlingenraad Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlinge...

Lees verder

Verlengde leertijd

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden we de groepen 1 t/m 8 drie uur per week verlengde leertijd aan. Voor de invulling van deze extra uren maken we gebruik van leerkrachten van Dynamic Activities. Deze leerkrachten bieden Engelse les en handvaardigheid...

Lees verder

School en ouders

School en ouders

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Als school en thuis op een prettige manier samenwerken komt dat ten goede aan onze leerlingen. Opvoeden doen we met elkaar! Ouderpanel Wij werken elk schooljaar met een ouderpanel. We vragen uit elke...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

In het schooljaar 2018 / 2019 zitten twee ouders en twee leerkrachten in de MR.   ouders   dhr. van Tienhoven   mevr. Filius            leerkrachten   juf Tessa ...

Lees verder

School Maatschappelijk Werk

School Maatschappelijk Werk

Zakia CharbouchSchoolmaatschappelijk werkerTelefoonnummer: 0641243528Email: zcharbouch@solnetwerk.nl Aanwezig op donderdag

Lees verder

Schoolfonds betalen

Schoolfonds betalen

Het geld voor het schoolfonds kunt u contant betalen of overmaken via gironummer: NL48INGB0000310817  t.n.v. Stichting 5XO locatie Pr. Margriet Graag de naam van uw kind en de groep erbij vermelden. Het bedrag is: € 50,00 voor het eerste ki...

Lees verder

Schoolongevallenverzekering

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers die betrokken zijn bij schoolactiviteiten, verzekerd. De verzekering geeft recht op een (bepe...

Lees verder

Schooltandarts

Schooltandarts

Jeugdtandverzorging Stichting Jeugdtandverzorging Rotterdam, Maasstraat 14a, 3016 DC Rotterdam, T: 010-4116960 Opgaveformulieren kunt u vragen bij de administratie....

Lees verder

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

De leerplicht stelt duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. De wet kent geen vrije dagen. De kinderen hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Alleen als er aan een bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan een schooldirecteur in ...

Lees verder


Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl