Medezeggenschapsraad (MR)

In het schooljaar 2018 / 2019 zitten twee ouders en twee leerkrachten in de MR.

  ouders
  dhr. van Tienhoven
  mevr. Filius
        
  leerkrachten
  juf Tessa
  juf Harriet
   

 

Zij denken mee met de directie over het schoolbeleid. Hieronder valt bijvoorbeeld het schoolplan, de vakantieregeling, de begroting en het personeelsbeleid. De MR heeft op sommige punten adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht. Er zijn dit jaar 6 MR vergaderingen gepland. 

 

De MR werkt met een jaarplan en een jaarverslag. Deze beide documenten kunt u hier terugvinden. Ook kunt u de MR mailen als u iets wilt vragen of weten. Het emailadres is: 

mr-pms@kindenonderwijsrotterdam.nl

 

Jaarverslag 2016-2017

Jaarplan 2017 -2018

 

 

 

 

 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl