Medezeggenschapsraad (MR)

In het schooljaar 2017 / 2018 zitten drie ouders en drie leerkrachten in de MR.

  ouders
  dhr. Mak
  mevr. Crawfurd
  mevr. van Vliet        
  leerkrachten
  juf Daphne
  juf Diana
  meester Marco

 

Zij denken mee met de directie over het schoolbeleid. Hieronder valt bijvoorbeeld het schoolplan, de vakantieregeling, de begroting en het personeelsbeleid. De MR heeft op sommige punten adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht. Er zijn dit jaar 6 MR vergaderingen gepland. De data's van deze vergaderingen zijn:

11 december 19.00 (maandag)

25 januari 19.00 (donderdag)

19 maart 19.00 (maandag)

24 mei 19.00 (donderdag)

25 juni  19.00 (maandag)

 

De MR werkt met een jaarplan en een jaarverslag. Deze beide documenten kunt u hier terugvinden. Ook kunnt u de MR mailen als u iets wilt vragen of weten. Het emailadres is: 

mr-pms@kindenonderwijsrotterdam.nl

 

Jaarverslag 2016-2017

Jaarplan 2017 -2018

 

 

 

 

 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl