Sterke punten van de Margrietschool

Sterke punten van de Margrietschool

Sterke punten van de Prinses Margrietschool
• We hebben duidelijke regels voor iedereen
• We zijn een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht
• We werken met een betrokken en enthousiast team
• We gebruiken moderne methoden voor de verschillende vakken
• We hebben veel aandacht voor taal en rekenen
• We werken met een continurooster
• We werken met digitale schoolborden
• We hebben een goed leerlingvolgsysteem en aandacht voor zorgleerlingen
• We verzorgen voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Kindercentrum Amalia
• We hebben twee groepen 0 voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl