Verlengde leertijd

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden we de groepen 1 t/m 8 drie uur per week verlengde leertijd aan. Voor de invulling van deze extra uren maken we gebruik van leerkrachten van Dynamic Activities. Deze leerkrachten bieden Engelse les en handvaardigheid aan. De inhoud van deze lessen wordt afgestemd met de groepsleerkracht. Doordat deze lessen niet meer door de groeps- leerkracht gegeven worden, kan de groepsleerkracht nog meer tijd en aandacht besteden aan de lessen van taal en rekenen. Zo kan het aanbod voor o.a. begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden worden geïntensiveerd. Voor de kleuters hebben we gekozen voor de kleuterclub. Ook in de kleuterclub ligt de nadruk op intensivering van het taalaanbod. De drie uur verlengde leertijd is verplicht voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl