Schoolfonds betalen

Schoolfonds betalen

Het geld voor het schoolfonds kunt u contant betalen of overmaken via gironummer:

NL48INGB0000310817 

t.n.v. Stichting 5XO locatie Pr. Margriet

Graag de naam van uw kind en de groep erbij vermelden.

Het bedrag is:

€ 50,00 voor het eerste kind

€ 45,00 voor het tweede kind

€ 40,00 voor het derde kind

Hartelijk dank voor het overmaken. 

Als betaling van de ouderbijdrage voor u problemen oplevert, maakt u dan een afspraak met de directie. 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl