School en ouders

School en ouders

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Als school en thuis op een prettige manier samenwerken komt dat ten goede aan onze leerlingen. Opvoeden doen we met elkaar!

Ouderpanel

Wij werken elk schooljaar met een ouderpanel. We vragen uit elke klas één ouder die klassenouder van de groep wordt. Deze ouder is bij activiteiten de contactpersoon voor alle ouders. Als u een vraag of opmerkingen hebtt die u niet rechtstreeks wilt bespreken met de leerkracht of de schooldirecteur, dan kunt u
die kwijt bij de klassenouder. Vijf keer per jaar komt het ouderpanel bij elkaar. Het wisselt met de schooldirecteur van gedachten over allerlei schoolzaken.

De ouders die dit jaar in het ouderpanel zitten zijn:

Groep 1 Vlinders : moeder van Daria (Anja).
Groep 2 schapen : moeder van Dayne (Lisa Malissa).
Groep 2 kikkers : moeder van Stivan (Silvesta).
Groep 3A : moeder van Amber ( Dao).
Groep 3B : moeders van Mohamed en Sherine ( Fatima en Rahma).
Groep 4A : moeder van Shyloh ( Niche ).
Groep 4B : moeder van Siham ( Drifa ).
Groep 5 : moeder van Tuana ( Esen ).
Groep 6 : moeder van Kevin ( Claudia ).
Groep 7 : moeder van Mouad ( Samira).
Groep 8 : moeder van Jorden (Christa).

Op de volgende manieren informeren wij u:

Voorlichtingsavond: Aan het begin van het cursusjaar organiseren de leerkrachten van de groepen 0 t/m 8 een voorlichtingsavond. U krijgt op die avond informatie over onze werkwijze, de gebruikte methoden en de regels en afspraken voor bijvoorbeeld huiswerk.
Schoolapp: Met de schoolapp informeren we u via nieuwsberichten en pushberichten over ontwikkelingen, schoolzaken en nieuws uit de groepen. U kunt ook informatie vinden op onze schoolkalender.
Openlesweken: Tijdens de Openlesweken kunt u een kijkje nemen in de klas en ons onderwijs zelf ervaren. Kijk voor de precieze datum op de kalender. Huisbezoek: Bij alle groepen gaat de leerkracht op huisbezoek.
Ieder jaar krijgt een deel van de klas bezoek.
Themaochtenden: Onze ouderconsulente verzorgt regelmatig themaochtenden in onze ouderkamer. U kunt daar ook dagelijks terecht voor een kopje koffie.
Spelinloop: Tijdens de spelinloop bij de kleuters kunt u, op dinsdag en donderdag, bij uw kind in de klas de sfeer proeven. Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl