Christelijke identiteit

Christelijke identiteit

 

De Prinses Margrietschool is een christelijke ontmoetingsschool. Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. Als uitgangspunt voor ons denken en handelen gebruiken we de Bijbel.We vieren de christelijke feestdagen,vertellen verhalen uit de Bijbel,en we zingen en bidden.We gaan er van uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd. Ook laten we de kinderen kennismaken met andere wereldreligies, en we leren hun hier respectvol mee om te gaan en te zoeken naar overeenkomsten en saamhorigheid.

X
Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl