Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.
Aan het begin van het schooljaar zijn de jaarlijkse verkiezingen gehouden in alle bovenbouwgroepen. Daarbij zijn de vertegenwoordigers gekozen, die hun klas vertegenwoordigen tijdens de leerlingenraadbijeenkomsten. Inmiddels is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gesproken over de kwaliteit van de lessen, de Gouden Margrietregels, de inrichting van de speelplaats en leuke acties, waarover we nog niks gaan verklappen.

Voor schooljaar 2017-2018 zijn de volgende leerlingen als vertegenwoordiger voor de leerlingenraad gekozen:

vanuit groep 5: Zhufairah
vanuit groep 5/6: Serife
vanuit groep 6: Rumeysa                                                                         spectrumgroep: Serenity
vanuit groep 7: Rafael
vanuit groep 8: Timo

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl