Kennismakingsgesprekken

Vrijdag 27 september 2019

Beste ouders/verzorgers,

Aanstaande maandag ontvangt u onderstaande brief van ons:

Elk jaar is het gebruikelijk dat we het schooljaar starten met een algemene informatieavond. Op deze avond krijgt u te horen wat de plannen voor het komende schooljaar zijn. Daarnaast heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en te horen wat er in dat leerjaar belangrijk is. We hebben gemerkt dat er hierdoor weinig ruimte is voor persoonlijk contact. Dit vinden wij juist op De Prinses Margrietschool erg belangrijk.

 Dit jaar hebben wij gekozen voor een meer persoonlijke aanpak. De leerkracht nodigt u en uw kind (vanaf groep 5 mag uw kind aanwezig zijn) uit voor een kennismakingsgesprek vanaf 3 oktober.

 Omdat het gesprek een ander karakter heeft dan u gewend bent duurt dit gesprek geen 10 minuten maar een kwartier.

 De inhoud van het gesprek is vooral gebaseerd op allerlei aspecten van uw kind, u gaat daar over in gesprek met de leerkracht.

Gespreksponderwerpen kunnen zijn:

Nuttige informatie m.b.t. de thuissituatie;

Hoe zit uw kind in elkaar, waar moet de leerkracht rekening mee houden;

Welke dingen doet uw kind thuis graag;

Wat vertelt uw kind over school;

Hoe gaat uw kind om met het maken en leren van huiswerk.

 Wij vinden het belangrijk dat u op dit moment aanwezig bent, u heeft dan het eerste contact met de leerkracht over uw kind Als iedereen hiervan op de hoogte is, kunnen we uw kind beter begeleiden. Dit is belangrijk, want het succes op school wordt bepaald door school en thuis!

 U kunt op onderstaand formulier aangeven op welk moment u beschikbaar bent. Wilt u het formulier uiterlijk dinsdag 1 oktober inleveren.

 

Mijn naam is:

 

 Ik ben de ouder van:

 

 Telefoonnummer:

 

O Ik kom graag op maandagmiddag  (tussen 15.45- 16.30)

O Ik kom graag op dinsdagmiddag  (tussen 15.45- 16.30)

O Ik kom graag op woensdagmiddag  (tussen 12.30 – 14.30)

O Ik kom graag op donderdagmiddag  (tussen 15.45- 16.30)

O Ik kom graag op vrijdagmiddag (tussen 12.30 – 16.30 uur)

O Ik heb nog andere kinderen op school

           

Naam: ………………………           Groep: ………………………….

Naam: ………………………           Groep: ………………………….

Naam: …………………                 Groep: ………………………

 

Wij rekenen op uw komst!

Mede namens het team,

 

Met vriendelijke groet,

 

Sharon Hirschfeld, directeur

Petra van der Linden, adjunct directeur


Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl