Het CJG bij u in de buurt

Donderdag 20 september 2018

Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Aan de school van uw kind is een jeugdarts (Hanneke Bonekamp), jeugdverpleegkundige (Jamal Lakhouida) van het Centrum voor Jeugd en Gezin Delfshaven verbonden. Uw kind wordt in de basisschoolperiode een aantal keer op het CJG gezien.

 

Groep 2

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u dit schooljaar een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak.

Tijdens deze afspraak op het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.

Naast de lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek.

Groep 7
Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u dit schooljaar een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak op school.

Samen met de jeugdverpleegkundige wordt er onder andere gekeken naar de groei van uw kind (lengte en gewicht). Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken.


9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen in Ahoy.

Vragen?
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige Jamal Lakhouida die aan de school van uw kind verbonden is, telefoonnummer: 010-4444605, e-mail: j.lakhouida@cjgrijnmond.nl

 

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgrotterdam.nl.


Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl