Let op! Wij staken 12 september!

Let op! Wij staken 12 september!

Dinsdag 11 september 2018

Rotterdam, 5 september 2018,

Geachte ouders en verzorgers,

Zoals bekend, is er 12 september een estafettestaking gepland om tot vermindering van de werkdruk in het onderwijs  en een hoger salaris te komen. Woensdag 12 september zal er op De Prinses Margrietschool gestaakt worden door het onderwijzend personeel.

Veel leraren, schoolleiders, schoolbesturen en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. De afgelopen maanden hebben ze hier aandacht voor gevraagd met verschillende acties. Die hebben resultaat gehad.

Scholen krijgen extra geld om de werkdruk aan te pakken en de sociale partners hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen. Maar de financiële situatie in de sector blijft krap en de salarissen blijven nog steeds achter bij de salarissen van mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs. Hierdoor loopt het leraren tekort in de sector nog verder op.

We hebben de stakingsbereidheid bij onze leerkrachten in kaart gebracht en die blijkt groot. Het aantal leerkrachten van de Prinses Margrietschool dat op 12 september het werk wil neerleggen is zo groot, dat het niet mogelijk is om die dag uw kind(eren) onderwijs te geven.  De Prinses Margrietschool  is dan ook op 12 septembergesloten. 

 

We vragen u met klem om zelf voor uw kind(eren) een opvangmogelijkheid te regelen. In het uitzonderlijke geval dat het u na overleg met werkgever, buren, vrienden en/of familie toch niet lukt opvang te regelen, kunt u contact opnemen met Kindcentrum Prinses Amalia. U kunt dit kenbaar maken bij de groepsleerkracht van uw kind. Aan de BSO zijn kosten verbonden. Wij hopen dan ook van harte dat u zelf een passende oplossing kunt vinden.

 

We hopen dat u ons massaal steunt. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

 

Bedankt voor uw begrip, steun en sympathie!

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Prinses Margrietschool


Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl