brengen en halen

brengen en halen

Donderdag 6 september 2018

Beste ouders/verzorgers,

We kunnen zeggen dat we samen met de kinderen het schooljaar goed zijn opgestart. Iedereen heeft zijn of haar plekje kunnen vinden in de groep en we heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom.

De kinderen van groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie door u naar de groep worden gebracht. Vanaf groep 4 is het de bedoeling dat u afscheid neemt bij de voordeur, de kinderen lopen zelf naar boven.                                                       Alle kinderen van de PMS maken gebruik van de hoofdingang. De zij-ingang is uitsluitend bedoeld voor de peuters en als uitgang voor de groepen 3 en 4 om 15.30 uur.

De eerste bel luidt om 08.20 uur. Om 08.30 uur sluit de deur en beginnen de lessen.

Mocht u een vraag hebben voor de leerkracht dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Team Prinses Margrietschool


Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl