Begeleidende brief n.a.v. persbericht

Begeleidende brief n.a.v. persbericht

Donderdag 5 juli 2018

Rotterdam, 5 juli 2018,

Geachte ouders en verzorgers,

Betreft: Prinses Margrietschool in de pers

Vandaag en op vrijdag 6 juli a.s. verschijnen artikelen in het AD en in dagblad Trouw waarin over de Prinses Margrietschool wordt geschreven. Het betreft een interview met de bestuursvoorzitter van Kind en Onderwijs Rotterdam over het terugbetalen van een zeer groot bedrag aan het ministerie. Dit artikel zou bij u de indruk kunnen wekken dat het niet goed gaat met de school. Maar dat is zeker niet het geval.

Wat is er aan de hand:
Zoals u weet heeft Kind en Onderwijs, een bestuur met destijds 24 basisscholen in Rotterdam, de vier Rotterdamse basisscholen van 5MaalO overgenomen om daarmee te voorkomen dat de scholen van 5MaalO, waaronder de Prinses Margrietschool, gesloten zouden moeten worden.
Pas na de overname bleek dat er in de administratie van (vooral) de Prinses Margrietschool onbedoeld fouten zijn gemaakt door 5MaalO. Dat is al jaren geleden gebeurd, door mensen die ook niet meer bij de school betrokken zijn. De school heeft toen te veel extra geld vanuit het ministerie heeft ontvangen.
Het ministerie vindt dat Kind en Onderwijs Rotterdam dat geld nu moet terugbetalen, maar daar zijn we het natuurlijk niet mee eens. Daarom worden er vanuit Kind en Onderwijs al geruime tijd gesprekken gevoerd met het ministerie en met diverse politieke partijen. Die gesprekken hebben als doel de minister in te laten zien dat het terugbetalen door een onderwijsbestuur dat er juist voor heeft gezorgd dat de school open kon blijven, niet eerlijk is.

Om die gesprekken kracht bij te zetten, zodat de kans op succes toeneemt, heeft de bestuursvoorzitter van Kind en Onderwijs een interview aan Trouw gegeven en staat vanmorgen ook een artikel in het AD/RD. Daarin worden woorden gebruikt waardoor u denkt dat het voortbestaan van de school in gevaar komt, maar dat is natuurlijk niet het geval. We proberen wel tot bijvoorbeeld een acceptabele betalingsregeling te komen. Daarvan is al sprake, maar het is nog niet helemaal naar ons zin, vandaar dus dat we de strijd niet opgeven.

We zullen u vanaf nu van onze pogingen en de uitkomsten daarvan op de hoogte houden.

Heeft u vragen over deze kwestie? Mevrouw Sharon Hirschfeld beantwoordt die natuurlijk graag!

Hoogachtend,
Rolf van den Berg
Voorzitter van College van Bestuur


Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl