Enquête schooltijden

Donderdag 29 maart 2018

Beste ouders / verzorgers, 

We willen alle ouders / verzorgers bedanken die de enquête over de schooltijden hebben ingeleverd. De MR is deze week en volgende week  bezig met het tellen en het doorlopen van de enquêtes.  

Wij zullen volgende week donderdag ( 05-04-2018) een brief uitdoen met daarin de uitslag van de enquête. 

Mede namens de directie en de oudergeleding van de MR hopen wij u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
 

Groet,

Juf Diana en meester Marco

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl