Schoolbel 8.20 uur

Dinsdag 27 maart 2018

Beste ouders/verzorgers,

Wij merken op dat er veel kinderen zijn die met regelmaat ‘te laat’ komen.          Na gesprekken te hebben gevoerd met verschillende ouders en met onze collega’s, horen wij terug dat de kinderen vaak wel in school zijn, maar bijvoorbeeld treuzelen op de gang. Of de kinderen zijn net binnen in de school, maar wel ‘te laat’ in de groep.

Om hierin tegemoet te komen zullen wij onze schooldeuren eerder openen, namelijk vanaf 08.20 uur. Per dinsdag 3 april 2018 zal de nieuwe tijd ingaan.  Dit betekent dat uw kind 5 minuten meer tijd heeft om naar de groep te lopen en zijn/haar tas uit te pakken. Uiterlijk 08.30 uur sluit de deur van het klaslokaal en verwachten we de leerlingen in de klas.

Wij willen u erop attenderen dat de ingang bij de peuterschool, uitsluitend is bedoeld voor de peuters in de ochtend.                                                                                     

Mocht u vragen hebben over deze brief, u bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van de Prinses Margrietschool,

Sharon Hirschfeld en

Petra van der Linden

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl