ouderbijeenkomst schooltijden

Vrijdag 9 maart 2018

Beste ouders/verzorgers,

Al enige tijd spreekt het team van de Prinses Margrietschool , samen met de MR-geleding, over het aanpassen van de huidige schooltijden. Graag willen wij uw mening! We willen u informeren waar wij als school naar toe willen, wat betekent de verandering voor uw kind en uiteraard voor u als ouder.

Na de voorjaarsvakantie zullen wij 2 informatie bijeenkomsten houden en u inhoudelijk meer vertellen over de eventuele wijziging rondom de schooltijden. De inhoud van beide bijeenkomsten is hetzelfde. Om zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken hebben wij gekozen, in overleg met het ouderpanel, voor een middagbijeenkomst en een einde middagbijeenkomst.

U bent van harte uitgenodigd op de volgende data:
Vrijdagmiddag 9 maart van 12.30-13.30 uur
Dinsdagmiddag 13 maart van 17.15-18.15 uur

Met vriendelijke groet, mede namens het team van de Prinses Margrietschool,
De MR-geleding en directie

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl