Prinses Margrietschool staakt 12-12-17

Prinses Margrietschool staakt 12-12-17

Donderdag 7 december 2017
Rotterdam,7 december 2017,


De vakbonden van werknemers en werkgevers in het primair onderwijs hebben leraren opgeroepen het werk neer te leggen en actie te voeren. Op de Prinses Margrietschool is er dinsdag 12 december 2017 geen school!


Wat vooraf ging...


In de afgelopen jaren is te weinig geïnvesteerd in onderwijs: Een van de gevolgen daarvan is, dat het lerarentekort niet kan worden opgelost, omdat een te laag salaris en de toegenomen werkdruk het beroep van leraar te onaantrekkelijk hebben gemaakt.


Op 29 maart 2017 stelde POinactie een manifest op dat in eerste instantie niet door de landelijke politiek werd opgepakt, bijvoorbeeld door dit nadrukkelijk mee te nemen in de onderhandelingen rondom de kabinetsformatie. Het manifest is gepubliceerd op:
https://app.box.com/s/e9xhfduzlqrl0uhv8jotwl9o281pnzef


Op 27 juni 2017 werd in vrijwel alle basisscholen in Nederland, waaronder de Prinses Margrietschool, een prikactie uitgevoerd onder de naam: 1 uur voor Goed Onderwijs. Onder druk van een dreigende kabinetscrisis zegde premier Rutte een substantieel bedrag toe. Uit cijfers die daarna bekend zijn gemaakt blijkt het te gaan om een druppel op een gloeiende plaat waarmee de problemen niet kunnen worden opgelost.


Op 5 oktober 2017 werden leerkrachten en schoolleiders gevraagd om een dag te staken. Deze stakingsactie heeft - niet direct maar verspreid over de komende vier jaar - het minimaal noodzakelijke opgeleverd voor vermindering van de werkdruk. Voor het gelijktrekken van de salarissen met het voortgezet onderwijs is nauwelijks aandacht. Er wordt gesuggereerd dat de leerkrachten tevreden moeten zijn. Maar dat kunnen we niet, omdat we enorme problemen voorzien die nog eens worden vergroot door de onbegrijpelijke aangekondigde bezuiniging van 61 miljoen voor de komende vier jaar.

Op 12 december 2017 zullen de basisscholen in Nederland opnieuw één dag de deuren sluiten.
We hebben de stakingsbereidheid bij onze leerkrachten in kaart gebracht en die blijkt groot. Het aantal leerkrachten van de Prinses Margrietschool dat op 12 december het werk wil neerleggen is zo groot, dat het niet mogelijk is om die dag uw kind(eren) onderwijs te geven. De Prinses Margrietschool is dan ook op 12 december gesloten.

We vragen u met klem om zelf voor uw kind(eren) een opvangmogelijkheid te regelen. In het uitzonderlijke geval dat het u na overleg met werkgever, buren, vrienden en/of familie toch niet lukt opvang te regelen, kunt u gebruikmaken van Stichting kindercentrum Amalia. U kunt dit kenbaar maken bij de groepsleerkracht van uw kind. Aan de BSO van Stichting kindercentrum Amalia zijn kosten verbonden. Wij hopen dan ook van harte dat u zelf een passende oplossing kunt vinden.


We hopen dat u ons massaal steunt. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Bedankt voor uw begrip, steun en sympathie!

Met vriendelijke groet,
Het team van de Prinses Margrietschool

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl