afscheid juf Charlotte en juf Evelien

Vrijdag 27 oktober 2017

Helaas moeten wij u mededelen dat juf Charlotte haar invalwerkzaamheden donderdag 2 november zijn afgelopen. Juf Charlotte werkt voor de invalpool van de stichting. Zij heeft de afgelopen weken de ouderschapsvervanging van Juf Evelien gedaan. Wij zijn juf Charlotte erg dankbaar voor haar inzet en wensen haar veel plezier bij haar volgende invalbaan.

Helaas heeft juf Evelien besloten dat zij na een periode van ziekte, bevalling en verlof toe is aan een andere uitdaging. Na bijna 6 jaar gewerkt te hebben op de Prinses Margrietschool heeft zij een nieuwe uitdaging gevonden. Zij gaat werken op een school in Rotterdam, in een groep 3 en 8.

Helaas is er geen mogelijkheid om juf Charlotte langer in te zetten, daar zij al voor haar volgende vervanging ingedeeld is. Na dat wij het bericht van juf Evelien ontvangen hebben, zijn wij op zoek gegaan naar een goede vervangster voor Juf Evelien

Volgende week zijn er sollicitatiegesprekken en wij hopen u binnenkort te kunnen voorstellen aan de nieuwe juf.

Juf Marijke zal samen met de kinderen een afscheidscadeau maken. Donderdag 2 november is er na schooltijd gelegenheid voor ouders om afscheid van juf Charlotte te nemen in het klaslokaal van de kikkers.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de directie.

Met vriendelijke groet,

Juf Sharon Hirschfeld

Juf Petra van der Linden

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl