groep 3 en meelopen naar boven

Vrijdag 27 oktober 2017

Uw zoon/dochter zit alweer enige tijd in groep 3. Hopelijk met veel plezier!
U bent gewend uw zoon/dochter iedere ochtend naar boven te brengen en even mee naar binnen te lopen. In het kader van de effectieve leertijd, het op tijd beginnen van de lessen en een stukje zelfstandigheid voor de kinderen bent u op iedere woensdag van harte welkom om uw kind naar de klas te brengen. Wij vragen u op de andere dagen uw kind alleen naar boven te laten gaan, graag via de hoofdingang. Wij zijn ons ervan bewust dat u misschien op de woensdag niet kan. Wij zullen per periode de dag aanpassen.

Mocht u vragen hebben over deze brief, u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Namens de leerkrachten van groep 3,
Sharon Hirschfeld en Petra van der Linden

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl