ouderbijdrage

Vrijdag 27 oktober 2017

De Prinses Margrietschool organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de leerlingen. Hiervoor vragen wij u ook dit jaar een bijdrage.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor:
* Festiviteiten: Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis etc.
* Activiteiten: Kinderboekenweek, Kleuterfeest etc.
* Voorzieningen: Aanvullend lesmateriaal

Bovenstaande activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma en uw bijdrage is dus onmisbaar om dit alles te realiseren!

De ouderbijdrage 2017-2018 is als volgt vastgesteld:
1e kind € 50,00
2e kind € 45,00
3e kind € 40,00

Voor de groepen 7&8 wordt er aan u een extra ouderbijdrage gevraagd van 75 euro.

Wij verzoeken u vriendelijk het door u verschuldigde bedrag over te maken voor
Vrijdag 10 november 2017 op onderstaand rekeningnummer.
Vermeldt u a.u.b. de naam van het kind/kinderen en de groep(en).
(Indien u al betaald heeft kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen)

NL48 INGB 0000310817 t.n.v. Stichting 5XO locatie PMS

Er is ook een mogelijkheid tot contante betaling op school.
Als betaling van de ouderbijdrage voor u problemen oplevert, maakt u dan een afspraak met de directie.

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking,

Sharon Hirschfeld en Petra van der Linden
Directie Prinses Margrietschool

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl