Laatste periode

Laatste periode

Hallo allemaal,   We zijn beland in de laatste periode van dit schooljaar en dat betekent voor groep 8 ook de laatste periode van de basisschool. Nog ongeveer 7 weken in de klas met klasgenoten waar je al zolang mee in de klas zit. Het is in ieder ...

Lees verder

Cito eindtoets

Cito eindtoets

Beste ouders en leerlingen van groep 8, Volgende week is het zover! De leerlingen van groep 8 gaan de Cito Eindtoets maken. Dinsdag 16 april is de eerste Cito dag. In onderstaand overzicht geef ik de informatie weer over de twee Cito dagen. Wan...

Lees verder

Rapport

Rapport

Beste ouders en / of verzorgers,   Volgende week dinsdag is het voor de groepen 1 t / m 7 rapportavond. Voor groep 8 is er geen rapportavond. Dit omdat wij pas geleden met elkaar hebben gesproken over het definitieve advies.  De leerlingen kr...

Lees verder

Groep 8

Groep 8

Lees verder

info groep 8

Beste allemaal,   De CITO toetsen zijn achter de rug. Deze worden nagekeken en de school gaat kijken naar de definitieve adviezen. Binnenkort zullen de ouders en leerlingen uitgenodigd worden en wordt het advies besproken. Hierna kun je je gaan aan...

Lees verder

De eerste weken in 2019

De eerste weken in 2019

Beste allemaal, Als eerste wens ik iedereen een heel mooi 2019 toe. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van de kerstvakantie. Na de vakantie staan er al gelijk drukke weken op het programma.  De eerste week (7 tm 11-01-2019) gaan we ons voor...

Lees verder

De laatste week

De laatste week

Beste ouders / verzorgers, Volgende week is de laatste week voor de vakantie. Hieronder een overzict hiervan: maandag 17-12: toets woordenschat thema 11 dinsdag 18-12:  woensdag 19-12: kersttocht door de wijk donderdag 20-12 : toets verkeer en t...

Lees verder

informatie over komende week

informatie over komende week

Beste ouder / verzorgers,   Hierbij een overzicht van de komende week. Het zou fijn als u thuis kunt kijken of de leerlingen ook daadwerkelijk hebben geleerd voor de toetsen en hun huiswerk hebben gemaakt.    Donderdag 29-11-2018  ...

Lees verder

Surprises maken

Surprises maken

Beste ouders / verzorgers,   Afgelopen week hebben we in de klas lootjes getrokken. De leerlingen weten nu voor wie ze een suprise moeten maken. In de surprise komen de cadeautjes te zitten. Als de bonnetjes worden ingeleverd krijgt iedere leerling...

Lees verder

Informatie komende 2 weken

Beste ouders, Hieronder een overzicht van de komende weken:   maandag 09.15 -10.00 uur open les week (rekenen) dinsdag 08.30 - 9.00 uur open les week (begrijpend lezen) en woordenschat toets              18.45 ...

Lees verder

Drempeltoets

Beste ouders / verzorgers,   Volgende week staat de drempeltoets op het rooster. In de brief van vorige week kunt u zien op welk tijdstip de toetsen worden afgenomen.  Wilt u de komende week letten op voldoende nachtrust. Ook een goed ontbijt...

Lees verder

Informatie tot aan de herfstvakantie

Informatie tot aan de herfstvakantie

Hallo allemaal, De eerste periode zit er bijna op. Nog anderhalve week en dan is het herfstvakantie. Hieronder volgen een paar belangrijke datums: 15-10-2018 toets woordenschat thema 4,5, en 6                 &nb...

Lees verder

huiswerk woordenschat

hallo allemaal,  Dinsdag 25-09-2018 heeft groep 8 een toets van woordenschat. De woorden van thema 1, 2 en 3 moeten geleerd worden. Deze zitten in de map van de leerlingen.  Afgelopen maandag hadden we een proeftoets van thema 1 en 2. Ik merkt...

Lees verder

huiswerk woordenschat

hallo allemaal,  Dinsdag 25-09-2018 heeft groep 8 een toets van woordenschat. De woorden van thema 1, 2 en 3 moeten geleerd worden. Deze zitten in de map van de leerlingen.  Afgelopen maandag hadden we een proeftoets van thema 1 en 2. Ik merkt...

Lees verder

Info-avond

Info-avond

Hallo allemaal, Donderdag 13-09 was de informatie avond. Helaas heb ik niet elke ouder kunnen ontmoeten. Op deze informatie avond hebben de aanwezige ouders informatie gekregen over het komende jaar. Dit heb ik ook op papier gezet. Was u niet aanwezig da...

Lees verder

Huiswerk

Huiswerk

Hallo, Het is belangrijk dat leerlingen hun huiswerk maken. Ook moeten ze leren dat ze optijd beginnen met het maakwerkwerk en leerwerk. Ik heb met de leerlingen de volgende afspraak gemaakt omtrent het huiswerk: Is het het huiswerk niet af , niet op o...

Lees verder

agenda, multomap en huiswerk

agenda, multomap en huiswerk

Hallo, In groep 8 is het belangrijp om te leren plannen. Vooral voor het huiswerk, zowel het leer als maakwerk. In groep 8 werken we daarom met een agenda. In de eerste week hebben we deze al nodig. Wilt u ervoor zorgen dat de leerlingen deze meenemen n...

Lees verder

Welkom in groep 8

Welkom in groep 8

Hallo allemaal,   Na een heerlijke zomervakantie zijn we afgelopen maandag weer begonnen op school. In de eerste week zullen we aan elkaar wennen, afspraken maken en kijken naar belangrijke regels. Het is fijn om te zien en te horen dat iedereen e...

Lees verder

Aanmelden VO

Beste ouders en leerlingen,   Van 5 t/m 15 maart is de eerste aanmeldronde voor het VO.  Ga met de formulieren die jullie hebben gekregen bij het adviesgesprek naar de school van jullie eerste keus.  Aanmelden betekend niet gelijk ook a...

Lees verder


Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl