Huiswerk

Beste ouder, verzorger,

 

De kinderen krijgen op woensdag leerhuiswerk voor geschiedenis. Ze nemen dan hun werkboekje mee naar huis. De woensdag er op moeten ze het dan weer meenemen naar school zodat we daarin de verwerking van de nieuwe les kunnen maken.

 

Groep 7 moet elke maandag de bordrij inleveren behalve 1 keer in de 4 weken want dan hebben we een toets en aansluitend een RT week.

Groep 6 heeft twee keer per taalblok woordenschat huiswerk. Dat zijn de woorden die we op school behandelen in les 1 en les 5 van de nieuwe methode STAAl. Ze moeten de betekenis van de woorden leren. Deze woorden worden dan weer getoetst in de methodentoets aan het einde van het blok.

Verder werken de kinderen in de klas aan Nieuwsrekenen (redactiesommen met onderwerpen uit de actualiteit). Ze hebben ook een Nieuwrekenmaatje, zodat ze samen met een medeleerling op een onderzoekende manier met de rekenstof bezig kunnen zijn. Mocht het op maandag t/m woensdag niet af zijn dan moet het thuis afgemaakt worden en de week er na ingeleverd worden in het huiswerkbakje.

 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Veerman 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl