cijfers

Beste ouders/ verzorgers.

Voor al het leerhuiswerk geef ik een cijfer. Deze cijfers laat ik de kinderen in hun agenda schrijven. Niet al deze cijfers tellen mee voor het rapport.

Bijvoorbeeld de woordjes voor woordenschat van maandag tellen niet mee voor het rapport. Toch is het belangrijk dat de kinderen ze oefenen, omdat ze uiteindelijk in de methodetoets wel getoetst worden en dan telt het wel mee.

Het is dan prettig om het in stukjes geleerd te hebben.

De cijfers (en letters), die wel meetellen voor het rapport laat ik kleuren in hun agenda.

De eerste toets van dit jaar die wel mee gaat tellen is de toets over zoogdieren van donderdag 6 september.

Ik ga proberen om de kinderen steeds de dag na de toets de uitslagen mee te geven.

Vraag er naar bij uw kind. 

Groet.

Elsa van den Berg

 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl