Hoe maak ik een werkstuk

Hoe maak ik een werkstuk

Stappenplan voor het maken van een werkstuk

1.
Kies een groep 7 onderwerp waar je meer over wilt weten.

2.
Verzamel informatie.
Je weet zelf veel meer van het onderwerp dan je denkt. Schrijf dat vast op.
Natuurlijk ga je zoeken in boeken en tijdschriften.
Surf ook op internet naar websites met informatie.
Let wel op: ‘Je mag niks rechtstreeks van het internet gebruiken’.
Schrijf de tekst in je eigen woorden!

3.
Titel en hoofdstukken.
Maak een lijstje met hoofdstukken die je moet maken.

4.
Je maakt de volgende indeling:
• Voorkant
Het onderwerp, je naam en je klas.
Maak je voorkant mooi en aantrekkelijk.

• Inhoudsopgave
Op welke pagina staat welk onderwerp?

• Inleiding
- Wat is je onderwerp?
- Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen.
- wat verwacht je ervan te leren?

• Hoofdstukken met titels.
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

• Slot
- Hoe vond je het om aan het werkstuk te werken.
- Wat heb je er van geleerd?
- Bronvermelding
Welke boeken, tijdschriften, internetsites etc. heb je gebruikt?

Veel plezier en succes met het maken van je werkstuk!


TIPS:
Op internet kan veel materiaal voor werkstukken en spreekbeurten gevonden worden.
Kijk eens op:
www.kennisnet.nl - klik op 'Primair onderwijs' en ‘Kids’ en ‘Groep 7-8'.
www.Netwijs.nl - Dé zoekmachine voor de basisschool
www.Ontdeknet.nl  
www.Breinstein.nl de zoekmachine voor kinderen van de bovenbouw
www.wikikids.nl  
www.google.nl 

6.
Wanneer je werkstuk helemaal klaar is dan:
- mail je het naar de meester b.v.t.zelfde@kindenonderwijsrotterdam.nl  
- Meenemen op USB-stick is uiteraard ook prima!
- Print je het uit en doe je het netjes in een mapje.

7.
De leerkracht gaat het werkstuk beoordelen.
Je werkstuk zal beoordeeld worden op de volgende punten.
• Netheid en verzorging: Plaatjes/tekeningen en hoofdstukindeling.
• Taalgebruik: In eigen woorden, goede zinsbouw en de juiste spelling.
• Tekstinhoudelijk: Voldoende informatie, informatie op niveau van groep 7.

Voor de drie onderdelen krijg je een cijfer en het gemiddelde van deze cijfers zal je uiteindelijke resultaat voor het rapport zijn.

Uiterste inleverdatum: vrijdag 15 juni!

Veel succes,
Meester Bram

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl