Schoolkamp!

Schoolkamp!

Rotterdam, 9 oktober 2017

Betreft: Kamp


Beste ouders en/of verzorgers van groep 7 en 8,

We gaan van dinsdag 5 december t/m
donderdag 7 december 2017 op kamp!

Dit jaar gaan we naar huis Ten Vorsel te Bladel.
De bus vertrekt dinsdag 5 december om 09:00 uur.
De kinderen worden om 08:45 uur op school verwacht. Geeft dit problemen? Neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon/dochter.
Donderdag 7 december zijn de kinderen rond 17.30 uur terug op school.

Het kampgeld bedraagt €75,- . Wilt u dit zo spoedig mogelijk betalen bij juf Petra of juf Sharon?

Om te zorgen dat we niet teveel meenemen, ziet u hieronder een lijst met benodigdheden:

Dit alles moet passen in één koffer of weekendtas. De slaapzak mag wel in een aparte vuilniszak. Deze hoeft niet in de koffer te passen.

Het is niet toegestaan om mobieltjes, camera’s, psp’s, i-pods, tablets, DS’ e.d. mee te nemen. Zien wij toch dat kinderen dit bij zich hebben, dan wordt dit ingenomen. Het materiaal krijgen ze dan aan het eind van de week weer terug.

Het is toegestaan om maximaal € 10,- mee te nemen. Dit kan bewaard worden bij de juf/meester. Stop het daarom in een envelop en lever het in bij de juf/meester met je naam erop. In het zwembad kunnen de leerlingen hier wat voor kopen.

In geval van nood kunt u contact opnemen met school via het nummer 010-4371800.

Wij zullen elke dag een kort verslag schrijven. Dit verslag plaatsen we op de schoolapp! Dit zal tussen 19.00 uur en 20.00 uur geplaatst worden.

Met eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de juf of meester.

Wij hebben er al erg veel zin in!


Met vriendelijk groet,


Meester Marco, meester Sander, meester Bram, juf Chantal en juf Ingrid.

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl