Welkom in groep 5

Welkom in groep 5

  Groep 5 2018 - 2019 Beste ouders en verzorgers van groep 5. Wij hopen dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad en dat uw zoon of dochter uitgerust met groep 5 kan starten. Dit jaar krijgen de kinderen les van Kommer Brinkman op maandag,...

Lees verder

Toets Bomen

Toets Bomen

Vrijdag 12 oktober hebben de kinderen les 1 over bomen mee naar huis genomen. Dinsdag zal er een kleine toets gehouden worden over het thema: Bomen is een plant. Ze kunnen thuis de tekst, de vragen nog een keertje lezen en leren....

Lees verder

Taal Blok 2, Nacht

Taal Blok 2, Nacht

Afgelopen weken hebben we in groep 5 gewerkt met en over het thema nacht. De moeilijke woorden van het thema nacht heeft uw zoon of dochter mee naar huis gekregen om thuis nog eens te herhalen, te oefenen en te leren. Volgende week toetsen we de ver...

Lees verder

Huiswerk tafels week 42

Huiswerk tafels week 42

Deze week starten we met huiswerk van week 42. Iedereen heeft een mapje en een huiswerkboekje tafels meegekregen. Wilt u samen met uw zoon of dochter het huiswerk oefenen? Inleveren van het huiswerk is deze week op donderdag. Iedere leerling heeft zi...

Lees verder

Mededeling groep 5

Beste ouders/verzorgers,  Tijdens de informatieavond is er medegedeeld dat juf Inge een andere baan heeft aangenomen binnen onze stichting. Dit betekent dat we voor 2 dagen per week een leraar zoeken naast meester Kommer. Meester Kommer staat drie ...

Lees verder

Belangrijke Brieven en formulieren

Belangrijke Brieven en formulieren

Beste ouders en verzorgers. Vandaag gaan er veel brieven en fomulieren met uw kind mee naar huis n.a.v. de informatieavond van donderdag 13 september j.l. De volgende brieven en formulieren zijn: 1. informatie over dit schooljaar; 2. nieuwe wet A...

Lees verder

Sport jij mee?

Sport Experience 2018! Van woensdag 12 september t/m vrijdag 21 september kun je in Delfshaven en het Centrum van Rotterdam gratis kennismaken met heel veel verschillende sporten tijdens de Sport Experience! Boksen, boomklimmen, tennis, hockey, voetbal, ...

Lees verder

Schoolzwemmen groep 5

Schoolzwemmen groep 5

Beste ouders en verzorgers, We starten komende woensdag 29 augustus met het schoolzwemmen. We verzamelen om 8.15 uur bij de blauwe deur van de gymzaal, zodat we om 8.30 uur een half uurtje zwemles kunnen hebben. Vandaag heeft uw zoon of dochter daarvoor...

Lees verder


Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl