Mededeling groep 5

Beste ouders/verzorgers, 

Tijdens de informatieavond is er medegedeeld dat juf Inge een andere baan heeft aangenomen binnen onze stichting. Dit betekent dat we voor 2 dagen per week een leraar zoeken naast meester Kommer.

Meester Kommer staat drie dagen per week voor groep 5.  Voor de overige 2 dagen hebben we vervanging ingezet vanuit het uitzendbureau. Uiteraard zijn wij op zoek naar een structurele oplossing, maar wordt het ons moeilijk gemaakt door het huidige lerarentekort.

Mocht u hierover vragen hebben, dan bent u van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Sharon Hirschfeld en Petra van der Linden

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl