Belangrijke Brieven en formulieren

Belangrijke Brieven en formulieren

Beste ouders en verzorgers.

Vandaag gaan er veel brieven en fomulieren met uw kind mee naar huis n.a.v. de informatieavond van donderdag 13 september j.l.

De volgende brieven en formulieren zijn:

1. informatie over dit schooljaar;

2. nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

3. toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal;

4. mutatieformulier gegevens leerlingen en ouders/verzorgers;

5. Lekker Fit, toestemmingsformulier testresultaten;

6. Wist je dat ...

Wilt u het toestemmingsformulier beeldmateriaal (3), mutatieformulier gegevens (4) en het Lekker Fit formulier(5)ondertekenen en z.s.m. weer inlleveren bij de leerkracht?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Kommer Brinkman en Inge Verbeek

 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl