Schoolzwemmen groep 5

Schoolzwemmen groep 5

Beste ouders en verzorgers,

We starten komende woensdag 29 augustus met het schoolzwemmen. We verzamelen om 8.15 uur bij de blauwe deur van de gymzaal, zodat we om 8.30 uur een half uurtje zwemles kunnen hebben.

Vandaag heeft uw zoon of dochter daarvoor een zwemformulier meegekregen van de gemeente Rotterdam.

Wilt u dit formuliertje invullen en morgen weer meegeven aan uw zoon of dochter? 

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Kommer Brinkman en Inge Verbeek

 

GEMEENTE ROTTERDAM


Ondergetekende, ouder/verzorger van 1) ………………………………………………..

 leerling(e) van de…………………………………………………………………………… school

verklaart hierbij goed te keuren, dat genoemd kind gedurende de cursus 2017-2018 deelneemt aan het schoolzwemmen en dat, voor zover hem/haar bekend,

hiertegen geen medische bezwaren bestaan.

2] ……………………. Is in bezit van diploma  A,  B,  C, ZwemVaardigheid  1,  2,  3.   Geen   [3]

 

1] naam van het kind                                                Rotterdam,

2] voornaam

3] omcirkelen wat van toepassing is.                                                (handtekening)

 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl