huiswerk vakantie

huiswerk vakantie

Beste ouders/verzorgers, 

De kinderen hebben lekker herfstvakantie en wij hopen dat ze hier van gaan genieten. 

Tijdens de vakantie is het belangrijk dat de kinderen goed blijven oefenen met lezen, zodat ze na de hefstvakantie alle kennis nog paraat hebben. 

Groep 3 heeft de kopieerbladen van veilig en vlot kern 3 meegekregen, om te blijven oefenen met wat ze afgelopen week nog hebben geleerd. Wilt u erop letten dat u alleen de bladzijde oefent met de plaatjes van de doos, poes en koek. Dit zijn de letters die de kinderen al hebben geleerd in de klas. Na de vakantie gaan zij verder met kern 3. Daarnaast hebben zij ook een bladzijde met eikeltjes gekregen. Het is de bedoeling dat alle eikeltjes worden ingekleurd tijdens de vakantie. Na elke vijf minuten mag er een eikeltje worden ingekleurd. 

Groep 4 heeft de tafels van 2 en 10 mee naar huis gekregen om deze te gaan oefenen. Na de vakantie zullen deze worden overhoord op snelheid. Ze worden dan na elkaar gevraagd, maar ook door elkaar. Aan het einde van het jaar moeten zij de tafels van 1 t/m 6 en 10 beheersen voor hun tafeldiploma. 

Een hele fijne vakantie!

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl