tweede thema's afgerond groep 4

tweede thema's afgerond groep 4

Beste ouders/verzorgers, 

Groep 4 heeft ook de tweede thema's afgerond van taal, spelling en rekenen. 

Bij taal heeft groep 4 woorden geleerd rondom het thema onderweg, geleerd wat straatnamen zijn en hoe deze zijn opgebouwd, dat geluiden een betekenis hebben, uit welke informatie een adres bestaat, dat borden een betekenis hebben en geleerd om een reis te beschrijven. 

Bij rekenen heeft groep 4 leren optellen en aftrekken over het eerste 10-tiental, het optellen en aftrekken tot en met 100, leren meten met een liniaal en de maat cm, de tafel van 2 en 10, de maat kilogram en de digitale tijd met hele uren.  

Bij spelling heeft groep 4 een uitbreiding gemaakt met het herhalen van de eerste 6 categorieën en het klangroepenwoord geleerd. 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl