informatie lekker fit

informatie lekker fit

Beste ouders/verzorgers, 

Wanneer u heeft aangegeven dat u nog vragen heeft met betrekking tot het lekker fit programma, kunt u op de volgende momenten naar school komen om deze vragen te stellen. Juf Eugerie is dan in de lerarenkamer.

Dinsdag na schooltijd (15:45)

Woensdag van 08:00 tot 10:00 en na schooltijd (12:30)

 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl