Wij hebben geleerd...

Wij hebben geleerd...

Hieronder volgt een update per vak over wat wij hebben geleerd in de afgelopen weken.

Taal:                                                                                                            In de afgelopen weken hebben wij veel nieuwe letters geleerd. Wij kennen de volgende letters: i-k-m-s-p-aa-r-e-v-n-t-ee-b-oo-d-oe-z-ij-h-w-o-a-u-j-eu-ie-l-ou-uu-g-au-ui-f-ei. Daarnaast zijn wij ook veel aan het oefenen met het vlot lezen. Elke dag oefenen wij met een maatje uit ons veilig en vlot boekje en lezen wij sinds de kerstvakantie elke dag met de juf op tijd en proberen wij onszelf hierin steeds te verbeteren. Sinds de kerstvakantie lezen wij ook 's ochtends en 's middag een kwartier uit een leesboek. Wij lezen veel, omdat door het maken van leeskilometers wij steeds vlotter gaan lezen. 

Schrijven:                                                                                                  Alle letters die wij hebben geleerd bij taal kunnen wij ook schrijven. Verder zijn wij bij het schrijven ook aan het leren hoe wij zinnen moeten schrijven. Bij zinnen is het belangrijk dat er ruimte zit tussen de woorden, zodat het goed leesbaar is. Over twee weken gaan wij een start maken met het leren aan elkaar schrijven.            

Spelling:                                                                                                      Bij spelling zijn we gestart met het maken van dictees. Hierbij leren wij de woorden correct schrijven. Eerst zijn wij gestart met het schrijven van m-k-m woorden. Dit zijn woorden zoals; kip, sok, poes. Nu krijgen wij mm-k-m of m-k-mm woorden. Dit zijn woorden zoals: slak, klok, plas. Om te weten welke letters wij moeten opschrijven, hakken wij het woord in ons hoofd. Door het hakken weten wij welke letters er in het woord zitten en in welke volgorde. 

Rekenen:                                                                                                    Met rekenen zijn wij veel aan het oefenen met de optel- en aftreksommen tot en met 10. Het is de bedoeling dat wij deze steeds meer uit ons hoofd kunnen uitrekenen. Om dit te kunnen, leren wij de splitsingen tot 10, verdwijnsommen (5-5=), bijna verdwijnsommen (5-4=), dubbelen (4+4=) en de helft (4-2=). Wanneer wij deze sommen gaan herkennen hebben wij ons rekenrek steeds minder nodig. Verder hebben wij geleerd tot 40 tellen op de getallenlijn, welk getal groter of kleiner is, kennis gemaakt met even en oneven getallen en eerlijk verdelen en kunnen wij tellen met sprongen van 2. Daarnaast kennen wij de 1, 2 en de 5 cent en de 1, 2, 5 en 10 euro en kunnen wij een geldbedrag maken met deze eenheden. En als laatst hebben wij een start gemaakt met het klokkijken en kennen wij de hele uren op de klok.                                                                                                     

 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl