''Huiswerk''

''Huiswerk''

Na elke kern ontvangt u van ons een kopie van het veilig en vlot boek en het leesboek.

In het veilig en vlot boekje staan de woordrijtjes. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze van boven naar beneden lezen, omdat het wisselrijtjes zijn. Vaak veranderd er 1 letter binnen het woord, waardoor het woord sneller gelezen kan worden. Vooraan de kopie van het veilig en vlot boek ziet u de normering, zoals wij hem hanteren. Aan het einde van elke kern krijgen de leerlingen een veilig en vlot toets en moeten ze binnen een minuut zoveel mogelijk woorden lezen. Hoeveel woorden ze lezen in die minuut bepaald hun cijfer. 

Verder krijgt u ook een kopie van het leesboek. Hierin maken de leerlingen alvast kennis met het lezen van zinnen en teksten en wordt er al een kleine start gemaakt met het begrijpend lezen. 

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl