informatieavond

Beste ouders/verzorgers bedankt voor de aanwezigheid bij de informatieavond. 

Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij de informatieavond krijgt uw kind vandaag formulieren mee naar huis. Als eerste een brief met informatie die is besproken op de informatieavond. Bij groep 3 zitten daarbij ook de letters en een uitleg met de daarbij behorende klanken. Het is belangrijk dat er in groep 3 in klanken wordt gesproken en niet in letters. Kinderen leren namelijk lezen doormiddel van de klanken. 

Als tweede zit er een brief bij met uitleg waarom wij weer om toestemming vragen om foto's/video's te gebruiken van uw kind. Hierbij zit dus ook een formulier waarop u kunt aangeven of wij wel/niet de foto's/video's mogen gebruiken. 

Als derde krijgt u een formulier mee van lekker fit. Lekker fit maakt eigen rapporten met betrekking tot de vooruitgang tijdens de gymlessen. Via dit formulier kunt u toestemming geven om de gegevens van uw kind bij lekker fit te laten registreren. Wilt u dit niet, kunt u dit ook aangeven, maar dan krijgt u geen rapport van lekker fit. 

Als laatste krijgt u een formulier mee om uw gegevens te noteren. Dit is om te controleren of wij de juiste gegevens hebben van u, wanneer wij u, bij bijvoorbeeld ziekte van uw kind, willen bereiken. 

De volgende formulieren moeten dus ingevuld weer terug op school komen: formulier foto's/video's, lekker fit en gegevens. 

Wilt u controleren of u alle brieven heeft ontvangen. Heeft u dit niet, dan hoor ik dat graag en krijgt u een nieuwe mee.

Terug

Spaanseweg 40

3028 HW Rotterdam

010 - 437 18 00

info@nullprinses-margrietschool.nl